narzędzia ścierne - szlifowanie

Narzędzia ścierne – zasady bezpieczeństwa

Narzędzia ścierne są znane chyba każdemu domowemu majsterkowiczowi, który samodzielnie dba o jak najlepszą kondycję swojego gospodarstwa domowego. Bez nich oraz szlifierek i przecinarek nie byłaby możliwa żadna niezbędna obróbka materiałów ze stali lub drewna. Jak każde narzędzia, również ściernice mogą być niebezpieczne, jeżeli nie będziemy stosowali się do kilku podstawowych zasad oraz wskazań.

Narzędzia ścierne – główne zagrożenia

Pomimo, że dobre narzędzia ścierne charakteryzują się dużą wytrzymałością dynamiczną na rozrywanie, to jednak są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Ich wrażliwość na uderzenia, upadki na twarde powierzchnie, zginania sprawiają, że powinny być one traktowane z dużą ostrożnością. Nawet samo ich przechowywanie, powinno odbywać się w sposób właściwy, tj. temperaturze stałej (od 10 do 30°C) oraz z dala od wilgoci. Nieprawidłowe magazynowanie oraz nieostrożne traktowanie narzędzi ściernych, prowadzi do powstawania na nich rys, pęknięć oraz braku właściwego wyważenia. W konsekwencji może prowadzić to, do odłamania fragmentu tarczy. Mając to oraz prędkość z jaką rozpędzane są ściernice na szlifierkach, nie trudno wyobrazić sobie z jak dużą szybkością będzie przemieszczał się taki odłamek. Powstały w ten sposób pocisk może prowadzić do śmiertelnych obrażeń.

Ocena stanu zużycia ściernicy

Aby unikać niepotrzebnego zagrożenia należy bezwzględnie stosować się do kilku zasad oraz wskazań. Przede wszystkim należy korzystać z informacji podawanych przez producenta na narzędziach ściernych. Znajdują się na nich wiadomości dot. sposobu korzystania z produktu, przeznaczenia, daty przydatności oraz piktogramy potrzebnych środków BHP.

Drugim niezbędnym krokiem jest sprawdzenie stanu jakości ściernicy, ale i samego jej opakowania. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zauważyć żadnej rysy albo pęknięcia na dysku lub tarczy możemy sprawdzić jej stan, tzw. metodą dźwiękową. Polega ona na opukaniu produktu niemetalowym narzędziem (np. drewnianym młotkiem lub rękojeścią narzędzia). Nieuszkodzone narzędzie ścierne wyda czysty, dźwięczny ton.

Bardzo ważne jest dbanie, o to aby narzędzia ścierne przechowywane były we właściwych warunkach, odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności nie przekraczającej maksymalnie 70%. Dodatkowo niektóre ze ściernic pod wpływem składowanie wspólnie ze środkami chemicznymi mogą bardzo szybko stracić swoje właściwości. Należy zwrócić również na to uwagę.

Zasady pracy z narzędziami ściernymi

Równie istotne, co odpowiednie obchodzenie się z materiały ściernymi jest ich poprawny montaż na szlifierce oraz przygotowanie do pracy. Przede wszystkim trzeba korzystać z instrukcji obsługi maszyny i narzędzia ściernego. Sprawdzić stan nie tylko ściernicy ale i samej szlifierki. Odpowiednio przygotować miejsce pracy, tak aby nic nie krępowało ruchów. Obróbki przedmiotów można dokonywać tylko w dużej odległości od materiałów łatwopalnych. Muszą być one na tyle dobrze umocowane, aby nie mogły się wyrwać w trakcie pracy albo zablokować materiał ścierny.
Mocując ściernicę do maszyny nie wolno używać nadmiernej siły. Należy stosować podkładki i inne elementy mocujące oraz osłonowe, które znajdują się na wyposażeniu szlifierki. Ze względów bezpieczeństwa należy również przewidzieć kierunek iskier podczas szlifowania lub cięcia.
Koniecznie trzeba również skorzystać z niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
W trakcie pracy ze szlifierką i narzędziami ściernymi nie wolno dopuścić do ich zaciśnięcia lub zaklinowania. Jest to wręcz elementarna zasada. Ponadto nie ma potrzeby, aby używać ich ze zbytnim naciskiem. Po zakończeniu pracy koniecznie trzeba również odczekać aż narzędzie ścierne wyhamuje samo, nie można robić tego ręcznie.

Dobre narzędzia ścierne – gdzie kupię?

Jeśli poszukujecie dobrych i możliwie najtrwalszych narzędzi ściernych, polecamy naszą ofertę m.in. na produkty Norton. Jest to obecnie jeden z najbardziej cenionych producentów ściernic. Dysponuje on nowoczesną technologią, dzięki której wytwarzane materiały ścierne są możliwie najbezpieczniejsze, najnowocześniejsze, a przy tym łatwe w użyciu. Dlatego ściernice Norton nadają się nie tylko, do zakładów przemysłowych ale i prac w domu.

Dodaj komentarz