Opryski chemiczne – ochrona dróg oddechowych

Opryski chemiczne stosowane na roślinach do eliminowania chorób oraz szkodników są bardzo niebezpieczne dla ludzi. Zawarte w tego typu środkach toksyny mogą prowadzić nawet do przewlekłych chorób. Dlatego przy ich rozpylaniu należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta. Równie istotne jest, aby pamiętać o elementarnych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie przeprowadzania oprysków. Jedną z takich zasad jest stosowanie różnego rodzaju środków ochronnych, przede wszystkim takich, które chronią drogi oddechowe.

W jaki sposób powinniśmy chronić się przed toksynami?

Do ochrony dróg oddechowych, w trakcie przeprowadzania oprysków rolniczych stosować się powinno półmaski lub maski zaopatrzone w pochłaniacze. Maska zapewni nam ochronę przed toksynami dla całej twarzy, włącznie z oczami. Minusem takiego rozwiązania jest jednak jego kompleksowość, nie może być ono dowolnie dostosowywane do potrzeb użytkownika. Nieco większą dowolność przy doborze ochronników dla innych narządów ciała zapewniają półmaski. Są one dużo wygodniejsze w transporcie, a dla dodatkowej ochrony oczu możemy do nich dobrać dowolne gogle lub okulary ochronne.

Filtry i pochłaniacze do masek – Po co je stosujemy? Czym się różnią?

Tak na prawdę, to dopiero filtry i pochłaniacze zapewniają ochronę dróg oddechowych. Bez nich, sama maska nie posiada większych właściwości ochronnych.

Niejednokrotnie filtry do masek błędnie mylone są z pochłaniaczami i odwrotnie. Jest to poważny błąd, gdyż oba produkty chronią przed zagrożeniami zupełnie innego rodzaju.

Każdy filtr, w mniejszym lub większym stopniu stanowi barierę ochronną dla dróg oddechowych przed pyłami oraz mgłami. Przykładowo należy je stosować przy porządkach, gdy w powietrzu unoszą się różne pyłki mogące podrażnić drogi oddechowe lub doprowadzić do reakcji alergicznych.

Pochłaniacze natomiast stosowane są w sytuacjach, gdy pojawia się ryzyko kontaktu ze szkodliwymi gazami oraz parami. Doskonałym przykładem zastosowania dla pochłaniaczy są właśnie opryski chemiczne, w trakcie trwania których powinny być bezwzględnie stosowane.

Pochłaniacze – klasy i rodzaje

Istnieje nie tylko różnica pomiędzy filtrami, a pochłaniaczami. Również pochłaniacze między sobą mogą się zasadniczo różnić. Wszystkie chronią przed gazami oraz parami, ale to przed którymi konkretnie oraz w jakim stężeniu informuje jego klasa oraz oznaczenie.

Oznaczenie klasy pochałaniacza informuje, o wielkości stężenia lub pary w powietrzy, przy którym może być stosowany. Istnieją trzy i w zależności od poziomu stężenia, wygląda to następująco:

 • Klasa 1 – chroni przed szkodliwymi gazami, o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,1%
 • Klasa 2 – chroni przed szkodliwymi gazami, o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%
 • Klasa 3 – chroni przed szkodliwymi gazami, o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 1%

Każdy mający chociaż raz styczność z pochłaniaczami zauważył pewnie jeszcze jedno oznaczenie – litery lub kolory. Jest to nic innego, jak informacja o tym, przed którymi gazami chroni dany pochłaniacz. Poniżej zestawienie informujące, co umieszczony przez producenta symbol oznacza.

 • A (kolor brązowy) – ochrona przed gazami i oparami organicznymi, o temperaturze wrzenia powyżej 65° C
 • AX ( kolor brązowy) – ochrona przed gazami i oparami organicznymi, o temperaturze wrzenia poniżej 65° C
 • B (kolor szary) – ochrona przed gazami i oparami organicznymi, z wyjątkiem tlenków węgla
 • E (kolor żółty) – ochrona przed gazami i oparami kwaśnymi
 • K (kolor zielony) – ochrona przed amoniakiem i jego pochodnymi
 • NO (kolor niebieski) – ochrona przed tlenkami azotu
 • Hg (kolor czerwony) – ochrona przed oparami rtęci
 • SX (kolor fioletowy) – pochłaniacz specjalnie przygotowany do ochrony przed substancjami wskazanymi przed producenta

Dobór odpowiednich środków BHP

Dobór właściwych artykułów BHP w zależności od rodzaju zagrożeń jest niezbędny, aby praca mogła przebiegać możliwie jak najbezpieczniej. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie określić, który z dostępnych produktów byłby najskuteczniejszy, to zawsze warto pytać sprzedawcę o poradę. Niejednokrotnie bardzo przydatna dla niego będzie karta charakterystyki substancji lub preparatów, które zamierzamy stosować. Jest to bardzo pomocne przy doborze najwłaściwszego środka ochrony osobistej.

Ze swojej strony możemy Wam polecić maskę MSA Advantage 200 wraz z pochłaniaczami (A2B2E1K1). Jest to uniwersalne rozwiązanie do ochrony dróg oddechowych, które sprawdzi się przy różnego rodzaju gazach i oparach. Chcielibyśmy również zaproponować Wam kompleksowy zestaw do przeprowadzania oprysków. Złożony jest z elementów, które stanowią ochronę praktycznie całego ciała, w trakcie rozpylania preparatów chemicznych.

Dodaj komentarz